โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

เนื่องจากใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโรงเรียนสตรีสมุทรปราการได้จัดกิจกรรม "ตักบาตร หล่อเทียนจำนำพรรษา" ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และการหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
วันที่ 9 ก.ค. 2565 12:57 โดย สิรามล ดอนอินผล จำนวนที่ดู 323 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล