โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดำเนินการจัดอบรมการวางกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อเป็นการทบทวนและเตรียมความพร้อมครูใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
วันที่ 12 พ.ค. 2565 16:09 โดย ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 167 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล