โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ดำเนินการจัดกิจกรรม "ใต้ร่มนนทรี...สตรีสมุทรปราการ" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการเข้ามาเป็นนักเรียนของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 11 พ.ค. 2565 18:58 โดย ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 455 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล