โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดงานวันกตัญญุตา เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลและรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียน ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 ณ วัดมหาวงษ์ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 12 ม.ค. 2565 17:38 โดย ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 470 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล