ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราชการ 2565 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 30 ธ.ค. 2564 15:47 โดย ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 1,126 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล