โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ดร.วิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ในการเปิดเรียนรูปแบบ On-site ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วันที่ 1 ธันวาคม 2564
วันที่ 2 ธ.ค. 2564 10:41 โดย ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 702 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล