โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ท่านผู้อำนวยการวุฒิชัย วันทมาตย์ และรองฯเสรี แก้วก่อง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้กำกับและลูกเสือกองเกียรติยศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "กฐินกุยยกานนท์" และปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
วันที่ 25 พ.ย. 2564 12:50 โดย ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 484 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล