โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

นนทรีบาน สืบสานเกียรติภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563....กิจกรรม "ฝากไว้ในใจเธอ"
วันที่ 16 มี.ค. 2564 14:14 โดย ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 1,362 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล