โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและหัวหน้าคณะนักเรียน วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โถงอาคาร 6 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 5 มี.ค. 2564 11:16 โดย ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 1,819 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล