โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดทำโครงการทดสอบความรู้ SSP Pre-Entrance M.1 เพื่อทดสอบความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยจัดทดสอบความรู้ 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 15 ก.พ. 2564 10:32 โดย ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 1,902 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล