โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

นายวุฒิชัย วันทมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะกรรมการรับนักเรียน ให้การต้อนรับ นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สพฐ. นางนันทนา อนันตรกิตติ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายธนภัทร คำสุข นักวิชาการศึกษา สพม.เขต 6 ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 และติดตามผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ถึงดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ สพฐ.สั่งการ และการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ตามมาตรฐานสาธารณสุข ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
วันที่ 7 มิ.ย. 2563 21:01 โดย พนาดร แสนใจ จำนวนที่ดู 774 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล