โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

นิทรรศการวิชาการ "SSP OPEN HOUSE" โดยจัดกิจกรรม SSP INTEGATED PROJECT (นนทรีสร้างสรรค์...โครงงานบูรณาการ) SSP LANGUAGE AND CULTURE FAIR (กิจกรรมภาษาวัฒนธรรมนานาชาติ) SSP CLUB (กิจกรรมชุมนุมตามความถนัดความสนใจ) SSP GUIDANCE (เปิดบ้าน สานฝันน้อง) และ SSP CHINESE LANGUAGE COMPETITION (การแข่งขันทักษะภาษาจีน) ปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 - 15.10 น. ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 13 ธ.ค. 2562 15:35 โดย วรางค์ภรณ์ ตั้งกิจสวัสดิ์ จำนวนที่ดู 1,197 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล