โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2562 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ร่วมกับโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร และสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดงาน "วันเกียรติยศนนทรี สตรีสมุทรปราการ" พิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ ยุวกาชาด กองเกียรติยศ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี
วันที่ 13 ก.ย. 2562 07:55 โดย วรางค์ภรณ์ ตั้งกิจสวัสดิ์ จำนวนที่ดู 734 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล