โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดการฝึกอบรมลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ (Day Camp ม.1) พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด และพิธีประดับเข็มประจำหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 2 ก.ย. 2562 07:13 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 801 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล