โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

นายวุฒิชัย วันทมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับโล่เกียรติยศในฐานะที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุด ของ สพม.6 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องปทุมรัตน์ มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพมหานคร
วันที่ 22 ส.ค. 2562 16:41 โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 718 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล