โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ชมรมศรีนนทรี สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ดำเนินการจัดงานเทศน์มหาชาติ เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน เพื่อสมทบทุนสนับสนุนการสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ. หอประชุมชั้น3 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 9 ส.ค. 2562 09:59 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 438 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล