โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ " ๒๙ กรกฎา ภาษาชาติ ภาษาไทย " ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
วันที่ 31 ก.ค. 2562 10:52 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 353 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล