โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบังกลาเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้วยการฟังบรรยายภาษาอังกฤษ และนำชมการเรียนการสอน หัวข้อการจัดการเรียนการสอน ICT ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 20 มิ.ย. 2562 07:23 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 362 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล