โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงงานบูรณาการ ปีการศึกษา 2562 "ผักริมครัว รั้วกินได้" ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 10 มิ.ย. 2562 16:45 โดย วรางค์ภรณ์ ตั้งกิจสวัสดิ์ จำนวนที่ดู 584 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล