โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ห้องเรียนพิเศษทางภาษา EP/MEP จัดกิจกรรม SEASD CAMP ปีที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในการใช้ภาษา ในธีม "อารยธรรมโลก" วันที่ 6-8 มิถุนายน 2562 ณ เฮฟเว่น แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 10 มิ.ย. 2562 14:07 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 720 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล