โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการนำลูกเสือกองเกียรติยศ 9 นาย พร้อมผู้กำกับ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน วันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 10 มิ.ย. 2562 13:57 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 464 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล