โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 31 พ.ค. 2562 13:46 โดย วรางค์ภรณ์ ตั้งกิจสวัสดิ์ จำนวนที่ดู 415 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล