โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกำหนดรับนักเรียน ม. 1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-23 และ 25-27 มีนาคม 2562 โรงเรียนได้รับความไว้วางใจและสนใจจากผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้ามาสมัครเรียนอย่างดียิ่ง
วันที่ 24 มี.ค. 2562 06:05 โดย พนาดร แสนใจ จำนวนที่ดู 742 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล