โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมความสามารถทางด้านโครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/3 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 21 มี.ค. 2562 11:33 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 534 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล