โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โดยงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้กับครูใหม่ปีการศึกษา 2561 โดยมีท่านรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวสุดารัตน์ เจียมสุวรรณ เป็นประธานในการเปิดงานอบรมฯ
วันที่ 13 ก.พ. 2562 14:07 โดย พนาดร แสนใจ จำนวนที่ดู 642 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล