โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

นายวุฒิชัย วันทมาตย์ ผู้อำนวยการ ร.ร. สตรีสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและผู้สนใจในกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาและอาชีพ แนะแนวสัญจร ความรู้สู่ชุมชน ชี้แจงการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 12 ก.พ. 2562 13:45 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 426 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล