โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดนิทรรศการวิชาการ " SSP OPEN HOUSE 2019 " โดยจัดกิจกรรม SSP INTEGATED PROJECT (นนทรีสร้างสรรค์...โครงงานบูรณาการ ) SSP IS FAIR (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) SSP CLUB (กิจกรรมชุมนุม ตามความถนัดความสนใจ) SSP GUIDANCE (เปิดบ้าน สานฝันน้อง) และ SSP CHINESE LANGUAGE COMPETITION (การแข่งขันทักษะภาษาจีน) ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 -15.00 น.
วันที่ 1 ก.พ. 2562 14:38 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 1,355 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล