โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดติว 5 รายวิชาพื้นฐานด้วยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ 1. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดย อ.เบียร์ เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล 2. วิชาภาษาไทย โดย อ.เกศ เกศจิรา บุญตระกูล 3. วิชาภาษาอังกฤษ อ.กิ๊ฟท์ แพรพรรณ แน่นอน (จากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ENCONCEPT) 4. วิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.อุ๋ย กุลนาถ ทีปประพันธ์ณี และ 5. วิชาวิทยาศาสตร์ อ.ติ่ง กรกฤช ศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2562 ณ หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 22 ม.ค. 2562 21:52 โดย พนาดร แสนใจ จำนวนที่ดู 460 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล