โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สพป.สป.1 สพป.สป.2 สพม.6 สอศ. กศน. ศ.กศ. อปท. และสช. วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ อิมพีเรียลเวิลล์ สำโรง
วันที่ 17 ม.ค. 2562 09:15 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 457 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล