โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 "เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาและอาชีพ" เพื่อชี้แจงการรับสมัคร ม.3 ต่อ ม.4 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ประเภทโควตา และชี้แจงการปรับโครงสร้างแผนการเรียน วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 14 ม.ค. 2562 16:04 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 397 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล