โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

การฝึกอบรมลูกเสือ ยุวกาชาดกองเกียรติยศหลักสูตรผู้ฝึกสอน ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี 22-26 ต.ค.2561
วันที่ 28 ต.ค. 2561 19:40 โดย วรางค์ภรณ์ ตั้งกิจสวัสดิ์ จำนวนที่ดู 736 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล