โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ร่วมกับ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC) นำนักเรียน 26 คน เข้าร่วม ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 2018 (SSP Chinese Culture and Language camp 2018) ณ Tianjin Foreign Studies University (TFSU) 天津外国语大学(天津外大) ระหว่างวันที่ 8 - 17 ตุลาคม 2561
วันที่ 10 ต.ค. 2561 09:59 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 664 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล