โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โครงการห้องเรียนพิเศษ ร่วมกับ กลุ่มสาระการงานอาชีพเเละเทคโโนโลยี (คอมพิวเตอร์) จัดอบรมเสริมความรู้ทางด้านหุ่นยนต์ ในหัวข้อการอบรม STEM Robot Camp ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2,2/3 และ 3/2,3/3 ได้รับความรู้และความสนุกสนานอย่างเต็มที่
วันที่ 9 ต.ค. 2561 20:51 โดย พนาดร แสนใจ จำนวนที่ดู 626 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล