โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการได้รับการคัดเลือกให้เป็น " ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ " มีการจัดค่ายอบรมวิชาการสาขาฟิสิกส์ให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการรอบแรก ณ ห้อง 124 อาคารสบสมัย บุราวาศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 2-16 ตุลาคม 2561
วันที่ 4 ต.ค. 2561 09:20 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 1,052 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล