โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันปัญญ์สุข ได้จัดกิจกรรมอ่านอักษรก่อนจะสาย ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 250 คน โดยมีคณะวิทยากร คือ ดร.เพชยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ (ดร.เพชร เท่ - เหนือ - ไทย) อ.ปิยนุช นาคคง อ.นพพร เพริดแพร้ว อ.กิตติลักษณ์ จุลลัษเธียร (จุ้มจิ้ม AF1) อ.เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป ขอขอบพระคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสถาบันปัญญ์สุข ที่จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 22 - 23 กันยายน 2561
วันที่ 26 ก.ย. 2561 14:31 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 815 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล