โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

คณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และเขต 42 ศึกษาดูงานการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 14 ก.ย. 2561 09:03 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 536 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล