โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด พิธีประดับเข็มประจำหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 "การลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อฝึกทักษะและกระบวนการ" วันที่ 9 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 11 ก.ย. 2561 09:16 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 1,214 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล