โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

สภากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดกิจกรรม อบรม บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับสภากาชาดไทย แก่ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ปีที่ 3 วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 14.20 -15.10 น. ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 7 ก.ย. 2561 08:56 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 561 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล