โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ร่วมกับโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง และสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดงาน "วันเกียรติยศนนทรี สตรีสมุทรปราการ" พิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ ยุวกาชาด กองเกียรติยศ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 31 ส.ค. 2561 14:37 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 1,248 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล