โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันแสดงผลงานภาษาฝรั่งเศส Bonjour SSP 4 ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสสร้างความคุ้นเคย ตระหนักในความสำคัญของการสื่อสาร และวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา อีกทั้งเพื่อเป็นการสนองนโยบายการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการสื่อสารภาษาต่างประเทศของผู้เรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณสถานเชิญธง และเรือน 72 ปี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 30 ส.ค. 2561 08:54 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 943 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล