โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

สำนักงานสังคีตกรมศิลปากร ร่วมกับ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดงานวิพิธทัศนา "ศาสตรศิลป์ล้ำค่า วัฒนาเอกลักษณ์ไทย" วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ชั้น 3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 27 ส.ค. 2561 08:45 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 831 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล