โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ภาพบรรยากาศการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการสภานักเรียน และนักเรียนรักษาดินแดนเข้าร่วมพิธี และทำการปล่อยปลา ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 13 ส.ค. 2561 16:55 โดย พนาดร แสนใจ จำนวนที่ดู 733 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล