โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมอบรมการผลิตไบโอดีเซล โดย รศ.ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 6 ส.ค. 2561 09:12 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 306 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล