โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ 14 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 5 ก.ค. 2561 16:55 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 416 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล