โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานและให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับกองเกียรติยศ ร.ร.สตรีสมุทรปราการ ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 2 ก.ค. 2561 09:46 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 383 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล