โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

งานห้องเรียนพิเศษโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดอบรมเสริมความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้น ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 1/2 1/3 จำนวน 108 คน ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 131 143 และ 815 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 4 มิ.ย. 2561 08:46 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 304 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล