โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

นักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดน่าน สรุปผลการแข่งขันดังนี้ 1. เหรียญทอง แฮนด์บอลชายหาดชาย 2. เหรียญทอง แฮนด์บอลชาย 3. เหรียญทองแดง แฮนด์บอลหญิง
วันที่ 30 มี.ค. 2561 12:57 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 580 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล