โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 โดยมีสภานักเรียนและน้อง ๆ คณะนักเรียนเป็นผู้ประชาสัมพันธ์และพาขึ้นห้องสอบในการสอบ 10 มีนาคม 2561 - 11 มีนาคม 2561
วันที่ 11 มี.ค. 2561 21:22 โดย พนาดร แสนใจ จำนวนที่ดู 900 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล