โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

วันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ผาผึ้ง รีสอร์ต สวนผึ้ง ราชบุรี
วันที่ 7 มี.ค. 2561 12:27 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 439 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล