โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ฝึกทักษะการช่วยเหลือคนจมน้ำเบื้องต้น วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สวนสยาม
วันที่ 27 ก.พ. 2561 10:02 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 537 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล